מחירון ומנויים

שימו לב! בשבתות וחגים כניסה חד פעמית היא לסבב של שעה ורבע במתחם.

כניסות וכרטיסיות

חוגים ומנויים

חוג פעם בשבוע – נינג'ה/פרקור

290 ₪

חוג פעמיים בשבוע – נינג'ה/פרקור

490 ₪

חוג טיפוס + פעמיים נינג'ה /פרקור

690 ₪

מנוי פתוח מבוגרים + 2 חוגי ערב

560 ₪

חוג קליסטניקס פעמיים בשבוע

520 ₪

קיר טיפוס חוג פעם בשבוע 6-11

290 ₪

קיר טיפוס חוג פעמיים בשבוע 6-11

490 ₪

קיר טיפוס חוג פעם בשבוע 12-15

320 ₪

קיר טיפוס חוג פעמיים בשבוע 12-15

520 ₪